Start » Tjänster

Tjänster

Vi utför arbete åt såväl företag, kommuner som privatpersoner m. fl.

Exempel på arbeten är:

 • Mark- och schaktarbeten
 • Anläggningsarbeten
 • V-A-arbeten
 • Enskilda avloppssystem
 • Transporter
 • Lastningsarbeten
 • Diverse rivningar
 • Snöröjning samt halkbekämpning
 • Röjning av buskar och sly med kedjeröjare
 • Dikning/dränering
 • Husgrunder
 • Trädgårdsanläggningar
 • Vi tillhandahåller kross- sten- och grusmaterial. Även matjord och konstruktionssten

 

Copyright © 2021 JA Markentreprenad AB Webbdesign och produktion av TAJP Produktion